Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Dôležité inštitúcie v Japonsku a na Slovensku

Služby súvisiace s Japonskom a japončinou

Information for foreigners in Slovakia /
Informácie pre cudzincov na Slovensku

Ministery of Interior (foreigners’ residence permit) / Ministerstvo vnútra SR (pobyt cudzincov a víza):
English
Slovenčina

Foreign Police Departments in Slovakia / Oddelenia cudzineckej polície na Slovensku:
English
Slovenčina