Preklad a tlmočenie

Preklad a tlmočenie

Ponúkame Vám preklad a konzekutívne tlmočenie
v kombinácii japonský - slovenský jazyk.

Zodpovedá zaň Ľubica Mičková, členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

Aby boli služby v oblasti prekladu a tlmočenia kvalitné, prekladatelia a tlmočníci sa špecializujú na určité tematické okruhy.

Našou silnou stránkou je oblasť obchodu, financií, strojárstva, robotiky a automobilového priemyslu. Nevyhýbame sa ani zahranično-politickým stretnutiam. Špeciálnu radosť nám robí tlmočenie kultúrnych podujatí.

Vieme Vám poskytnúť tlmočenie obchodných stretnutí, prednášok, firemnej komunikácie, pomôcť pri školeniach pracovníkov vo výrobných závodoch. Máme skúsenosti s prekladom zmlúv, manuálov a pracovných inštrukcií. V oblasti kultúry radi pomôžeme s prekladom titulkov k filmom či sprievodných materiálov k predstaveniam a podujatiam.

Práci na tlmočení a preklade vždy predchádza seriózna príprava. V tomto procese je kľúčová úzka spolupráca s našim klientom, od ktorého dostávame podklady.

Sluzby Naruhodo

Cena za tlmočenie a preklad

sa odvíja od náročnosti na odbornú terminológiu, rozsahu zadania,  požadovaného termínu, ale aj miesta dodania. Preto nepracujeme so všeobecným cenníkom, ale cenu kalkulujeme v komunikácii so zákazníkom podľa konkrétnych požiadaviek. Obráťte sa na nás a v osobnej komunikácii sa na všetkom dohodneme.

Ak nie je v našich silách vyhovieť Vám z časových, tematických alebo iných dôvodov, radi Vám odporučíme niekoho z našich kvalitných kolegov.