PRVÝ WORKSHOP ÚSPEŠNE ZA NAMI!

Prvý úspešný workshop za nami!

O Japonsku (medzi)kultúrne sme diskutovali na GJH

Konečne sa to podarilo! V stredu 23. júna 2021 sme usporiadali prvý workshop s názvom „O Japonsku (medzi)kultúrne“ na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave.

Workshopu sa zúčastnili študenti dvoch tried – 3. ročníka gymnázia a 4. ročníka bilingválneho programu. Naša vďaka patrí vedeniu školy, ktoré nám prednášky umožnilo a tiež študentom, ktorí sa chceli dozvedieť viac o japonskej kultúre a so záujmom sa zapojili do aktivít aj do diskusie.

Workshop bol rozdelený na dve časti. Úvod patril medzikultúrnej komunikácii na objasnenie spôsobu, akým naša vlastná kultúra ovplyvňuje naše videnie sveta a komunikáciu. Následne sme sa venovali japonským kultúrnym konceptom, ako je vertikálne usporiadanie spoločnosti tatešakai alebo potreba dodržiavania harmónie wa. Posledná časť workshopu bola zameraná na neverbálnu komunikáciu s praktickými ukážkami. Diskusiu vyvolalo video o japonských školákoch, v ktorom bolo vidno, akým spôsobom sa v japonských deťoch posilňujú hodnoty a správanie, ktoré spoločnosť vyžaduje.

Napriek menším technickým problémom, veľkej horúčave a krátkosti času sme mali z workshopu radosť, po mnohých rokoch sme totiž opäť stáli pred zvedavými mladými ľuďmi. Cieľom workshopu bolo ukázať Japonsko z iného pohľadu než cez tradičné umenie, ako sú čajový obrad alebo ikebana. Japonsko je skvelým objektom pozorovania a porovnávania z medzikultúrneho hľadiska. Študenti mali príležitosť uvedomiť si, že pri kontakte s členmi inej kultúry sa stretajú so správaním alebo reakciami, ktoré si nevedia vysvetliť a ktoré môžu posilniť existujúce stereotypy a predsudky. Mladí ľudia, ktorí cestujú za vzdelaním, prácou alebo zážitkami, potrebujú dosiahnuť istú mieru medzikultúrnej gramotnosti, ktorú chceme týmto workshopom rozvíjať.