BENRON TAIKAI 2022

Benron taikai 2022

7. ROČNÍK SÚŤAŽE V PREDNESE V JAPONSKOM JAZYKU

Priaznivci japončiny mali možnosť zúčastniť sa 7. ročníka súťaže v japonskom prednese Benron taikai 2022, ktorá sa konala 4. júna v Zichyho paláci v Bratislave. V NARUHODO máme radosť, pretože dve z našich študentiek sa rozhodli aktívne zúčastniť začiatočníckej kategórie.

Benron taikai je podujatie organizované v rôznych krajinách sveta, na Slovensku od roku 2013. Súťažiaci sú rozdelení do troch kategórií podľa úrovne japonského jazyka a prednesú text na niektorú z určených tém, prípadne na ľubovoľnú tému. Texty si študenti píšu sami. Porota hodnotí nielen jazyk a spôsob prednesu, ale aj to, ako dokázali vzbudiť emócie a záujem o svoju tému u poslucháčov. V rámci každej kategórie je vyhlásený celkový víťaz a niekoľko ďalších špeciálnych cien.

Tento rok boli v kategórii začiatočníkov 4 súťažiaci a do kategórie mierne pokročilých sa prihlásilo 12 účastníkov. Naša študentka Michaela Galátová získala cenu za kreativitu a študentke Alene Valníčkovej bola udelená cena za bojovnosť. Hoci tieto mladé dámy nezvíťazili, ich prednes sa stretol s veľkým uznaním, keďže obe sa štúdiu japončiny venujú iba od septembra minulého roka. Alenke aj Miške blahoželáme za odvahu a skvelý výkon a veríme, že ich účasť v súťaži povzbudí aj ďalších japončinárov.