Medzikultúrna komunikácia

Medzikultúrna komunikácia

Medzikultúrna
(alebo tiež interkultúrna) komunikácia

je aktuálnym a dôležitým doplnkom alebo nadstavbou každého jazykového kurzu. Oboznamuje nás s odlišnými kultúrnymi zvyklosťami, spoločenskými normami, hodnotami a spôsobmi komunikácie.

Tak môžeme porozumieť zovšeobecneniam, predsudkom a stereotypom, ktoré často vedú k nedorozumeniam a bránia efektívnej komunikácii.

Kurzy medzikultúrna komunikácia

Organizujeme

workshopy a kurzy
medzikultúrnej komunikácie

Okrem využitia poznatkov medzikultúrnej komunikácie v rámci jazykových kurzov organizujeme workshopy a kurzy medzikultúrnej komunikácie v slovenskom alebo anglickom jazyku.

VÝHODOU NAŠICH KURZOV JE:

Interaktívnosť a zážitkovosť

Dôraz kladieme na praktické cvičenia, vďaka ktorým „na vlastnej koži“ študent zistí, ako dochádza ku komunikačným nedorozumeniam a ako sa im možno vyhnúť alebo ako ich riešiť.

Flexibilita

Ponúkame možnosť poldenných, celodenných alebo viacdenných workshopov a kurzy, ktorých frekvenciu a trvanie prispôsobíme vašim časovým možnostiam.

Adaptabilnosť

Potrebujete sa dozvedieť viac o rokovacích zvyklostiach v Japonsku? Zaujíma vás japonský zdvorilostný jazyk keigo? Workshop alebo kurz vieme tematicky upraviť tak, aby ste sa dozvedeli maximum o tom, čo vás zaujíma.

Zameranie

Nezáleží na tom, či ste vysokoškolák, turistický sprievodca alebo manažér. Poviete nám, čo potrebujete a kurz vám ušijeme na mieru.