Japončina

Kurzy japonského jazyka
s dôrazom na porozumenie japonskej mentalite a kultúre

Kurzy Japončina

KURZY PREBIEHAJÚ VÝLUČNE ONLINE

Naša ponuka
kurzov japončiny

Výučba prebieha len ONLINE, cez aplikáciu ZOOM.

Podmienkou otvorenia skupinového kurzu sú aspoň 2 prihlásení študenti.
Všetky uvedené kurzy realizujeme aj individuálnou formou.
Rozvrh individuálneho kurzu stanovíme po vzájomnej dohode.

Okrem všeobecnej japončiny ponúkame špecializované kurzy zamerané na používanie japonského jazyka v  obchodnej a profesionálnej komunikácii.

SKUPINOVÉ KURZY
leto 2022

1. TýŽDENNÝ LETNÝ KURZ PRE DETI

Kurz je určený deťom od 11 do 14 rokov, ktoré sú v japončine začiatočníkmi a chcú si zábavnou formou upevniť vedomosti, ktoré nadobudli počas zimného a jarného kurzu.

Opakovanie abecied hiragana a katakana, prípadne prvý kontakt s katakanou.

Upevňovanie základných gramatických konštrukcií, upevňovanie a rozširovanie slovnej zásoby, počúvanie, čítanie, rozprávania, písanie a kvízy.

Učebné materiály sú zabezpečené.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5 leto deti
Intenzita:5 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu:1 týždeň / 7,5 hod.
Počet študentov:2 – 6
Cena:85 €
Rozvrh A:11.7. – 15.7.2022
14:30 – 16:00

2. TýŽDENNÝ LETNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH

Kurz je určený dospelým alebo študentom približne od 14/15 rokov, ktorí chodili na naše kurzy od septembra 2021 a chcú si svoje vedomosti upevniť. Predpokladané vedomosti: hiragana, katakana, približne 100 znakov (Kanji Master N5) a obsah učebnice Japanese for Busy People 1. 

Upevňovanie známych gramatických konštrukcií, upevňovanie a rozširovanie slovnej zásoby, počúvanie, čítanie, rozprávania, písanie a kvízy.

Učebné materiály sú zabezpečené.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5 leto dospeli
Intenzita:5 x 120 min / týždeň
Trvanie kurzu:1 týždeň / 10 hodín
Počet študentov:2 – 6
Cena:100 €
Rozvrh A:15.8. – 19.8.2022
17:00 – 19:00

INDIVIDUÁLNE KURZY

INDIVIDUÁLNE KURZY

V závislosti od Vašich potrieb a časových možností vieme uvedené kurzy realizovať aj ako individuálne, prípadne Vám môžeme ušiť kurz na mieru. Takémuto kurzu by malo predchádzať osobné alebo online stretnutie, pri ktorom sa porozprávame, kde sa aktuálne so svojou japončinou nachádzate, aký je Váš cieľ a časové možnosti a spoločne nájdeme riešenie.

Cena za 1 hodinu = 60 minút

Všeobecná japončina (úroveň N5 – N3) 20 €
Všeobecná japončina (úroveň N2) 25 €
Japonský zdvorilostný jazyk keigo 25 €
Obchodná japončina 25 €

Kontaktný formulár

    Záujem o kurz: *
    Pri skupinovom kurze vyplňte kód kurzu

    IndividuálnySkupinový