Japončina

Kurzy japonského jazyka
s dôrazom na porozumenie japonskej mentalite a kultúre

Kurzy Japončina

KURZY PREBIEHAJÚ VÝLUČNE ONLINE

Naša ponuka
kurzov japončiny

Výučba prebieha len ONLINE, cez aplikáciu ZOOM.

Podmienkou otvorenia skupinového kurzu sú aspoň 2 prihlásení študenti.
Všetky uvedené kurzy realizujeme aj individuálnou formou.
Rozvrh individuálneho kurzu stanovíme po vzájomnej dohode.

Okrem všeobecnej japončiny ponúkame špecializované kurzy zamerané na používanie japonského jazyka v  obchodnej a profesionálnej komunikácii.

SKUPINOVÉ KURZY
27. marec 2023 - jún 2023

1a. KURZ PRE DETI 11 - 13 (ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený deťom od 11 do 13 rokov, ktoré sa u nás začali učiť v septembri 2022 a prešli jesenným a zimným kurzom. Deti si budú naďalej precvičovať slabičné abecedy hiragana a katakana a zoznámia sa so základmými princípmi japonského písma kandži. Budú pokračovať v osvojovaní základných gramatických konštrukcií a rovnomerne nadobúdať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie.

Na jarný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v septembri 2023. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.3 deti
Intenzita:1 x 75 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/12,5 hod.
+ postupový test
Počet študentov:4 – 6
Cena:125 €
Rozvrh:pondelok
15:45 – 17:00

1B. KURZ PRE DETI 11 - 13 (ZAČIATOČNÍCI - skrátený)

Kurz je určený deťom od 11 do 13 rokov, ktoré sa u nás začali učiť v decembri/januári a prešli zimným kurzom. Deti si upevnia slabičnú abecedu hiragana a naučia sa abecedu katakana. Budú si osvojovať základné gramatické konštrukciie a rovnomerne nadobúdať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie v rámci možností skráteného rozsahu kurzu.

Na jarný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v septembri 2023. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.2 deti
Intenzita:1 x 60 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/10 hod.
+ postupový test
Počet študentov:3 – 6
Cena:100 €
Cena pre mini-skupinu (2 žiaci):150 €
Rozvrh A:pondelok: 14:30 – 15:30
Rozvrh B:utorok: 14:45 – 15:45

2. KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený dospelým alebo študentom na začiatočníckej úrovni približne od 15 rokov, ktorí sa u nás začali učiť v septembri 2022 a prešli jesenným a zimným kurzom. Študenti pokračujú v štúdiu japonského písma tak, aby na konci kurzu ovládali 100 – 120 základných znakov úrovne N5 a postupne si osvojujú ďalšie gramatické konštrukcie úrovne N5 s cieľom dokončiť učebnicu JFBP 1. Postupne nadobúdajú 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie.

Na tento kurz bude nadväzovať kurz pre pokračujúcich študentov od septembra 2023. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň: N5
Kód kurzu: N5.3 mládež a dospelí
Intenzita: 2 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu: 10 týždňov / 30 hodín + postupový test
Počet študentov: 3 – 8
Cena: 290 €
Rozvrh A: pondelok/streda 17:15 – 18:45
Rozvrh B: utorok/štvrtok 19:00 – 20:30

3. KURZ PRE DETI 11-13 rokov (POKRAČUJÚCI)

Kurz je určený deťom od 11 do 13 rokov, ktoré sú pokračujúcimi začiatočníkmi (ovládajú slabičné abecedy hiragana a katakana, začali sa zoznamovať so základnými princípmi japonského písma kandži a poznajú obsah 10 lekcií z JFBP 1). V jarnom kurze si deti postupne osvoja 40 – 50 znakov kandži, budú pokračovať v spoznávaní a trénovaní základných gramatických konštrukcií a rovnomerne nadobúdať a rozvíjať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie.

Na jarný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v septembri 2023. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň: N5
Kód kurzu: N5.5 deti
Intenzita: 1 x 90 min/týždeň
Trvanie kurzu: 10 týždňov/15 hod. + postupový test
Počet študentov: 2 – 6
Cena kurzu: 145 €
Cena so zľavou pre pokračujúcich študentov: 135 €
Rozvrh A: streda 15:30 – 17:00
Rozvrh B: štvrtok 15:30 – 17:00

4. KURZ PRE MLÁDEŽ (POKRAČUJÚCI)

Kurz je určený mládeži od 14 rokov, ktoré sú pokračujúcimi začiatočníkmi (ovládajú slabičné abecedy hiragana a katakana, poznajú približne 30 znakov kandži a obsah 13 lekcií z JFBP 1). V jarnom kurze si študenti postupne osvoja ďalších 40 – 50 znakov, budú pokračovať v spoznávaní a trénovaní základných gramatických konštrukcií a rovnomerne nadobúdať a rozvíjať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie.

Na jarný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v septembri 2023. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.5 mládež
Intenzita:1 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov / 15 hodín
+ postupový test
Počet študentov:3 – 6
Cena kurzu:145 €
Cena so zľavou pre pokračujúcich študentov:135 €
Rozvrh:pondelok
19:00 – 20:30

ť

5. KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (POKRAČUJÚCI)

Kurz je určený mládeži od 15 rokov a dospelým ktorí sú pokračujúcimi začiatočníkmi (ovládajú slabičné abecedy hiragana, katakana, približne 200 znakov kandži a majú zvládnutú viac ako polovicu učiva JFBP 2). Študenti budú pokračovať v osvojovaní základných gramatických konštrukcií a rozširovať si vedomosti z japonského písma kandži na úrovni N4. Budú rovnomerne nadobúdať a rozvíjať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie tak, aby v júli 2023 boli schopní zvládnuť medzinárodnú skúšku z japončiny úrovne N5 a pokračovali v rozvíjaní jazykových kompetencií potrebných na zvládnutie úrovne N4.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Detail kurzu

Úroveň:N4
Kód kurzu:N4.3 mládež a dospelí
Intenzita:2 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov / 30 hodín
+ postupový test
Počet študentov:3 – 6
Cena kurzu:290 €
Cena so zľavou pre pokračujúcich študentov:270 €
Rozvrh:utorok/štvrtok
17:15 – 18:45

3

INDIVIDUÁLNE KURZY

INDIVIDUÁLNE KURZY

V závislosti od Vašich potrieb a časových možností vieme uvedené kurzy realizovať aj ako individuálne, prípadne Vám môžeme ušiť kurz na mieru. Takémuto kurzu by malo predchádzať osobné alebo online stretnutie, pri ktorom sa porozprávame, kde sa aktuálne so svojou japončinou nachádzate, aký je Váš cieľ a časové možnosti a spoločne nájdeme riešenie.

Cena za 1 hodinu = 60 minút

Všeobecná japončina (úroveň N5 – N3) 20 €
Všeobecná japončina (úroveň N2) 25 €
Japonský zdvorilostný jazyk keigo 25 €
Obchodná japončina 25 €

Kontaktný formulár

    Záujem o kurz: *
    Pri skupinovom kurze vyplňte kód kurzu

    IndividuálnySkupinový