Japončina

Kurzy japonského jazyka
s dôrazom na porozumenie japonskej mentalite a kultúre

Kurzy Japončina

KURZY PREBIEHAJÚ VÝLUČNE ONLINE

Naša ponuka
kurzov japončiny

Výučba prebieha len ONLINE, cez aplikáciu ZOOM.

Podmienkou otvorenia skupinového kurzu sú aspoň 2 prihlásení študenti.
Všetky uvedené kurzy realizujeme aj individuálnou formou.
Rozvrh individuálneho kurzu stanovíme po vzájomnej dohode.

Okrem všeobecnej japončiny ponúkame špecializované kurzy zamerané na používanie japonského jazyka v  obchodnej a profesionálnej komunikácii.

SKUPINOVÉ KURZY
18. september 2023 - december 2023

1. KURZ PRE DETI 11 - 14 (POKRAČUJÚCI ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený deťom od 11 do 14 rokov, ktoré sa u nás začali učiť v predchádzajúcom školskom roku 2022/2023 (prípadne skôr) a ovládajú hiraganu a katakanu (prípadne niektoré základné znaky kandži). Deti si zopakujú slabičné abecedy a vstúpia do štúdia písma kandži. Budú pokračovať v osvojovaní základných gramatických konštrukcií a učiť sa ich používať v konkrétnych životných situáciách. Rovnomerne budú nadobúdať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie s dôrazom na praktickú komunikáciu a charakter japonskej kultúry.

Na jesenný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v januári 2024. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Učebné materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale možno ich zakúpiť so zľavou pre študenta NARUHODO. Informáciu poskytneme e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5 deti
Intenzita:1 x 75 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/12,5 hod.
+ postupový test
Počet študentov:4 – 8
Cena kurzu:120 €
Rozvrh A:pondelok
15:30 – 16:45
Rozvrh B:streda
17:15 – 18:30
Rozvrh C:štvrtok
15:30 – 16:45

2. KURZ PRE MlÁDEŽ 14 - 19 (POKRAČUJÚCI ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený mladým študentom od 14 rokov, ktorí sú pokračujúcimi začiatočníkmi (ovládajú slabičné abecedy hiragana a katakana, poznajú aspoň 30 znakov kandži a niektoré základné gramatické štuktúry japonského jazyka). Študenti si postupne osvoja ďalších 70 – 80 znakov, budú pokračovať v osvojovaní základných gramatických konštrukcií a učiť sa ich používať v konkrétnych životných situáciách. Rovnomerne budú nadobúdať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie s dôrazom na praktickú komunikáciu a charakter japonskej kultúry.

Na jesenný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v januári 2024. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Učebné materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale možno ich zakúpiť so zľavou pre študenta NARUHODO. Informáciu poskytneme e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5 mládež
Intenzita:1 x 90 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/15 hod.
+ postupový test
Počet študentov:4 – 8
Cena kurzu:135 €
Rozvrh:pondelok
17:15 – 18:45

3. KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený mládeži od 15 rokov a dospelým ktorí sú úplnými alebo „falošnými“ začiatočníkmi. Študenti si osvoja slabičné abecedy hiragana a katakana, aby v nadväzujúcom kurze od januára mohli začať so štúdiom písma kandži. Postupne sa budú zoznamovať so základnými gramatickými konštrukciami a učiť sa ich používať v konkrétnych životných situáciách. Rovnomerne budú nadobúdať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie s dôrazom na praktickú komunikáciu a charakter japonskej kultúry.

Na jesenný kurz bude možné nadviazať pokračujúcim kurzom v januári 2024. Podmienkou je úspešné zvládnutie postupového testu.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Učebné materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale možno ich zakúpiť so zľavou pre študenta NARUHODO. Informáciu poskytneme e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.1 mládež a dospelí
Intenzita:2 x 90 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/30 hod.
+ postupový test
Počet študentov:4 – 10
Cena kurzu:290 €
Rozvrh:pondelok/streda
19:10 – 20:40

4. KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (POKRAČUJÚCI ZAČIATOČNÍCI)

Kurz je určený mládeži od 15 rokov a dospelým ktorí sú pokračujúcimi začiatočníkmi a v NARUHODO študujú od septembra 2022 (ovládajú
slabičné abecedy hiragana, katakana, 100 – 120 znakov kandži a majú
zvládnuté učivo JFBP 1). Študenti budú pokračovať v
osvojovaní základných gramatických konštrukcií úrovne N5 a rozširovať si vedomosti
z japonského písma kandži na úrovni N4. Budú rovnomerne nadobúdať a
rozvíjať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie,
počúvanie a rozprávanie s dôrazom na komunikáciu a charakter japonskej kultúry. V decembri 2023 resp. júli 2024 by mali byť schopní zvládnuť
medzinárodnú skúšku z japončiny (JLPT) úrovne N5.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Učebné materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale možno ich zakúpiť so zľavou pre študenta NARUHODO. Informáciu poskytneme e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.4 mládež a dospelí
Intenzita:2 x 90 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/30 hodín
+ postupový test
Počet študentov:4 – 10
Cena kurzu:290 €
Cena so zľavou pre pokračujúcich študentov:270 €
Rozvrh:utorok/štvrtok
19:10 – 20:40

5. KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (MIERNE POKROČILÍ)

Kurz je určený mládeži od 15 rokov a dospelým ktorí sú pokračujúcimi začiatočníkmi a v NARUHODO študujú od septembra 2021 (ovládajú
slabičné abecedy hiragana, katakana, približne 250 znakov kandži a majú
zvládnuté učivo JFBP 1). Študenti budú pokračovať v
osvojovaní základných gramatických konštrukcií úrovne N4 a rozširovať si vedomosti
z písma kandži na úrovni N4. Budú rovnomerne nadobúdať a
rozvíjať všetky 4 zručnosti používania jazyka: čítanie, písanie,
počúvanie a rozprávanie s dôrazom na komunikáciu a charakter japonskej kultúry. V júli 2024 by mali byť schopní zvládnuť
medzinárodnú skúšku z japončiny (JLPT) úrovne N4.

Platbu za kurz možno rozdeliť na 3 splátky.

Učebné materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale možno ich zakúpiť so zľavou pre študenta NARUHODO. Informáciu poskytneme e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N4
Kód kurzu:N4.4 mládež a dospelí
Intenzita:2 x 90 min/týždeň
Trvanie kurzu:10 týždňov/30 hodín
+ postupový test
Počet študentov:2 – 6
Cena kurzu:290 €
Cena so zľavou pre pokračujúcich študentov:270 €
Rozvrh:utorok/štvrtok
17:15 – 18:45

INDIVIDUÁLNE KURZY

INDIVIDUÁLNE KURZY

V závislosti od Vašich potrieb a časových možností vieme uvedené kurzy realizovať aj ako individuálne, prípadne Vám môžeme ušiť kurz na mieru. Takémuto kurzu by malo predchádzať osobné alebo online stretnutie, pri ktorom sa porozprávame, kde sa aktuálne so svojou japončinou nachádzate, aký je Váš cieľ a časové možnosti a spoločne nájdeme riešenie.

Cena za 1 hodinu = 60 minút

Všeobecná japončina (úroveň N5 – N3) 20 €
Všeobecná japončina (úroveň N2) 25 €
Japonský zdvorilostný jazyk keigo 25 €
Obchodná japončina 25 €

Kontaktný formulár

    Záujem o kurz: *
    Pri skupinovom kurze vyplňte kód kurzu

    IndividuálnySkupinový