Japončina

Kurzy japonského jazyka
s dôrazom na porozumenie japonskej mentalite a kultúre

Kurzy Japončina

KURZY PREBIEHAJÚ VÝLUČNE ONLINE

Naša ponuka
kurzov japončiny

Výučba prebieha len ONLINE, cez aplikáciu ZOOM.

Podmienkou otvorenia skupinového kurzu sú aspoň 2 prihlásení študenti.
Všetky uvedené kurzy realizujeme aj individuálnou formou.
Rozvrh individuálneho kurzu stanovíme po vzájomnej dohode.

Okrem všeobecnej japončiny ponúkame špecializované kurzy zamerané na používanie japonského jazyka v  obchodnej a profesionálnej komunikácii.

SKUPINOVÉ KURZY V ZIMNOM TRIMESTRI
10.1. - 18.3.2022

1A. JAPONČINA PRE zaČÍnajúce deti

Kurz je určený deťom od 11 do 13 rokov, ktorí sú v japončine úplnými začiatočníkmi. Študent sa oboznámi so základnou štruktúrou japonského jazyka, osvojí si základné gramatické konštrukcie a naučí sa ich používať v konkrétnych situáciách. Z písma si osvojí slabičnú abecedu hiragana.

Na prihlásenie netreba absolvovať vstupný test.

Poplatok za kurz je možné rozdeliť na 2 splátky. Informujte sa e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.1
Intenzita:1 x 60 min / týždeň
Trvanie kurzu:3 mesiace / 10 hodín
Počet študentov:2 – 4
Cena:100 €
Rozvrh A:štvrtok
14:30 – 15:30
Rozvrh B:štvrtok
16:00 – 17:00

1B. JAPONČINA PRE ZAČÍNAJÚCU MLÁDEŽ

Kurz je určený najmä mladým ľuďom od 14 rokov, ktorí sú v japončine úplnými začiatočníkmi. Študent sa oboznámi so základnou štruktúrou japonského jazyka, osvojí si základné gramatické konštrukcie a naučí sa ich používať v konkrétnych situáciách. Z písma si osvojí slabičnú abecedu hiragana.

Na prihlásenie netreba absolvovať vstupný test.

Poplatok za kurz je možné rozdeliť na 2 splátky. Informujte sa e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.1
Intenzita:1 x 60 min / týždeň
Trvanie kurzu:3 mesiace / 10 hodín
Počet študentov:2 – 4
Cena:100 €
Rozvrh A:utorok
19:00 – 20:00

2A. JAPONČINA PRE POKRAČUJÚCICH ZAČIATOČNÍKOV

Kurz je určený pokračujúcim dospelým alebo študentom približne od 15 rokov. Študent pokračuje v štúdiu základných štruktúr japonského jazyka, osvojuje si základné gramatické konštrukcie a učí sa ich používať v konkrétnych situáciách. Na tejto úrovni sa predpokladá, že študent ovláda slabičnú abecedu hiragana a potrebuje docibriť abecedu katakana. Počas kurzu vstupuje do sveta japonských znakov kandži.

Pred prihlásením treba absolvovať vstupný test. (Táto podmienka sa netýka našich pokračujúcich študentov.)

Poplatok za kurz je možné rozdeliť na 3 splátky. Informujte sa e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.2
Intenzita:2 x 60 min
2 x 90 min
Trvanie kurzu:3 mesiace / 20 hodín (2 študenti)
3 mesiace / 30 hodín (3 – 5 študentov)
Počet študentov:2 – 5
Cena:200 € (2 študenti)
290 € (3 – 5 študentov)
Rozvrh A:pondelok a streda
17:00 – 18:30
Rozvrh B:utorok a štvrtok
17:15 – 18:45

2B. JAPONČINA PRE POKRAČUJÚCE deti

Kurz je určený pokračujúcim deťom vo veku 11 – 13 rokov. Študent pokračuje v štúdiu základných štruktúr japonského jazyka, osvojuje si základné gramatické konštrukcie a učí sa ich používať v konkrétnych situáciách. Na tejto úrovni sa predpokladá, že študent ovláda slabičnú abecedu hiragana a počas kurzu sa naučí abecedu katakana.

Pred prihlásením treba absolvovať vstupný test. (Táto podmienka sa netýka našich pokračujúcich študentov.)

Poplatok za kurz je možné rozdeliť na 3 splátky. Informujte sa e-mailom.

Detail kurzu

Úroveň:N5
Kód kurzu:N5.2
Intenzita:2 x 60 min
Trvanie kurzu:3 mesiace / 20 hodín
Počet študentov:2 – 5
Cena:200 €
Rozvrh:pondelok a streda
15:45 – 16:45

3. JAPONSKÝ ZDVORILOSTNÝ JAZYK KEIGO

Poznanie a správne ovládanie jazyka keigo je nevyhnutným predpokladom plnohodnotnej komunikácie v japonskom jazyku vo všetkých vzťahoch a situáciách. V tomto kurze si študent osvojí základné princípy používania jazyka keigo, všetky jeho lexikálne prvky a štruktúry s ohľadom na charakter vzťahu, v ktorom komunikácia prebieha. Kurz je určený mierne pokročilým študentom japonského jazyka, ktorí chcú preniknúť do tajov používania zdvorilostného jazyka keigo a majú zvládnuté základné gramatické štruktúry úrovne N5 a aspoň čiastočne úrovne N4.

* Pred poslaním záväznej prihlášky treba absolvovať vstupný test.

Detail kurzu

Úroveň:N4
Kód kurzu:K
Intenzita:1 x 60 min / týždeň
Trvanie kurzu:3 mesiace / 10 hodín
Počet študentov:2 – 8
Cena:125 €
Rozvrh:piatok 13:00 – 14:00

4. OBCHODNÁ JAPONČINA

Kurz obchodnej japončiny je určený mierne pokročilým študentom japonského jazyka, ktorí majú zvládnuté všetky gramatické štruktúry na úrovniach N5 a N4 a základné princípy používania zdvorilostného jazyka keigo. V tomto kurze študent aktivizuje doposiaľ nadobudnuté vedomosti a naučí sa ich uplatňovať v konkrétnych situáciách s dôrazom na rôzne sociálne vzťahy na pracovisku a v bežnom živote. Osvojí si, ako správne používať keigo voči nadriadenému, podriadenému, kolegovi a v komunikácii s obchodným partnerom.

* Pred poslaním záväznej prihlášky treba absolvovať vstupný test.

Detail kurzu

Úroveň:N3
Kód kurzu:OJ1
Intenzita:1 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu:3 mesiace / 15 hodín
Počet študentov:2 – 6
Cena:185 €
Rozvrh:

piatok
14:15 – 15:45

INDIVIDUÁLNE KURZY

INDIVIDUÁLNE KURZY

V závislosti od Vašich potrieb a časových možností vieme uvedené kurzy realizovať aj ako individuálne, prípadne Vám môžeme ušiť kurz na mieru. Takémuto kurzu by malo predchádzať osobné alebo online stretnutie, pri ktorom sa porozprávame, kde sa aktuálne so svojou japončinou nachádzate, aký je Váš cieľ a časové možnosti a spoločne nájdeme riešenie.

Cena za 1 hodinu = 60 minút

Všeobecná japončina (úroveň N5 – N3) 20 €
Všeobecná japončina (úroveň N2) 25 €
Japonský zdvorilostný jazyk keigo 25 €
Obchodná japončina 25 €

Kontaktný formulár

    Záujem o kurz: *
    Pri skupinovom kurze vyplňte kód kurzu

    IndividuálnySkupinový