Kurzy

Kurzy

Ponúkame online jazykové kurzy
angličtiny a japončiny:

Kurzy Naruhodo

URČENIE ÚROVNE

Ak si nie ste istí úrovňou svojej angličtiny, kontaktujte nás, úroveň stanovíme formou rozhovoru alebo krátkym testom.

ANALÝZA POTRIEB

Na úvodnom stretnutí chceme spoznať Vaše potreby, ciele, požiadavky a očakávania.

PARAMETRE KURZU

Dohodneme sa na rozvrhu hodín, zistíme, aký je Váš spôsob učenia sa, aký prístup, materiály, témy a forma výučby Vám vyhovujú. Na základe týchto informácií vypracujeme plán kurzu.
Kurzy NARUHODO

NARUHODO obohacuje kurzy o medzikultúrny aspekt,

aby ste cudzí jazyk nielen dobre ovládali, ale naozaj v ňom efektívne komunikovali. Poznanie a porozumenie inej kultúre a mentalite zlepšuje schopnosť používať cudzí jazyk. Preto okrem jeho bežných aspektov, ako sú gramatika alebo slovná zásoba, venujeme na našich hodinách pozornosť kultúrnemu pozadiu, čím približujeme iné svety a iných ľudí.