ŠKOLILI SME SA VĎAKA PROGRAMU ERASMUS+

Školili sme sa vďaka programu Erasmus+

Časť prvá: Malta

V júni tohto roku sme dostali dobrú správu o tom, že sme v rámci programu Erasmus plus uspeli s projektom v oblasti krátkodobých projektov mobility v sektore vzdelávania dospelých. Ľubica Mičková vycestovala na týždenný školiaci pobyt na Maltu a Viktória Marková sa vzdelávala na dvojtýždennom pobyte v írskom Dubline.
Kurz na Malte s názvom Boost your ICT skills – Technology for the classroom bol najmä o tom, ako efektívne využívať vo výučbe informačné technológie.

Kde kurz prebiehal a ako bol organizovaný?
Kurz pre učiteľov Boost your ICT skills organizuje škola Executive Training Institute so sídlom v St. Julian’s na Malte. Ide o obsahovo veľmi hutný kurz zameraný na zoznámenie sa s množstvom užitočných aplikácií, ktoré možno využiť pri výučbe akéhokoľvek predmetu, nielen cudzích jazykov. Napríklad na mojom kurze boli okrem učiteľov angličtiny a japončiny zo strednej a južnej Európy zastúpení aj učitelia chémie zo Španielska.
Vyučovanie prebiehalo každý deň od 8:30 ráno do 14:30 popoludní s pomerne krátkou obedovou prestávkou. Každý deň sme mali rozdelený do 3 blokov, pričom v každom bloku sme sa venovali práci s inou webovou aplikáciou. Škola okrem vyučovania ponúkala aj bohatý kultúrny program, počas ktorého sme mohli navštíviť historické mesto Mdina, hlavné mesto Valetta a susedný ostrov Gozo. Návštevy týchto lokalít boli spojené s priateľským a fundovaným sprievodom, vďaka ktorému som mala pocit, že mi je dopriate nasať aj kus maltskej kultúry a histórie, hoci môj pobyt trval iba týždeň.

Čo zaujímavé a užitočné si sa naučila?
Kurz bol veľmi intenzívny, keďže sme počas 5 dní absolvovali až 15 blokov. Hovorili sme o tvorbe webquestu a jeho potenciále vo výučbe, keď si informácie študent vo webovom priestore vyhľadáva sám, pričom učiteľ je v tomto procese len jeho sprievodcom. Podrobne sme sa venovali tvorbe vlastného webquestového zadania pre študentov, pričom sme boli nútení dodržiavať jeho predpísaný formát. Našou celotýždňovou úlohou bolo vytvoriť vlastný webquest a nakoniec ho prezentovať ostatným. Mali sme pritom použiť niekoľko aplikácií, o ktorých sme sa v jednotlivých blokoch dozvedeli, čo nás nútilo hneď s nimi pracovať.

Akým konkrétnym témam ste sa venovali?
Webquest sme vytvárali na princípe wiki na stránke PB works. Už toto bolo pre mnohých z nás kameňom úrazu. Ale pomohlo nám to pochopiť, aké základné funkcie sa pri editovaní wiki používajú. Ďalej sme hovorili o organizácii a zdieľaní zhromaždených online materiálov a viacerých užitočných aplikáciách, ktoré možno pri výučbe použiť, ako napr. krížovky, kvízy, pojmové mapy, editovanie vizuálneho materiálu, tvorba infografík a pod. Využívali sa aplikácie PB works, Puzzle Maker, Rubistar, Blendspace, Socrative, Mind Map Inspiration, Cogle, Canva, Storyjumper, Twine, Freesound a ďalšie.
Zároveň však treba povedať, že išlo o „rýchlokurz.“ O každej aplikácii sme sa dozvedeli, že existuje, na čo ju možno pri výučbe použiť a mohli sme si ju vyskúšať. V takom krátkom čase však nebolo reálne preniknúť hlbšie. Či učiteľ tú-ktorú aplikáciu skutočne použije a naučí sa s ňou efektívne pracovať, záleží už na ňom samotnom. Mne osobne sa najviac pozdávali aplikácie, pri ktorých si viem predstaviť ich okamžité využitie pri výučbe japončiny: kvízy, krížovky, pojmové mapy a aplikácie na tvorbu príbehov.

Ako celkovo hodnotíš kurz a tiež program Erasmus plus?
Kurz bol veľmi dobre zorganizovaný a obsahovo bohatý. Až do takej miery, že v takom krátkom čase nebolo možné množstvo nových informácií dostatočne vstrebať a spracovať. Ale všetky zostali zachované v digitálnej podobe a mám možnosť sa k nim vrátiť.
Školiace centrum ETI s nami komunikovalo veľmi profesionálne. Bolo vidieť, že kurzy organizujú pravidelne a sú zvyknutí promptne riešiť všetky možné situácie. Zároveň boli veľmi ústretoví a ľudskí a ak mal niekto problém, snažili sa hneď reagovať a pomôcť s riešením.
Samotný program Erasmus plus považujem za vynikajúcu vec. Každý učiteľ po čase ľahko skĺzne do istej rutiny alebo stereotypov a dostavuje sa únava. Preto sa potrebujeme osviežiť, dostať nové impulzy, rozšíriť si obzory a vymeniť skúsenosti. Neustále treba na sebe pracovať a zlepšovať sa. Myslím si, že tento účel program Erasmus plus výborne spĺňa, preto by som ho odporúčala všetkým učiteľom využiť.

Na záver nejaké praktické rady a dojmy z Malty?
Popri samotnom školení bol pre mňa pobyt na Malte po dlhom období v znamení korony a online výučby veľkým osviežením. Zaujala ma história aj kultúra krajiny, o ktorej som doteraz veľa nevedela. Najmä to, akými rôznymi nadvládami a s nimi spojenými kultúrnymi aj jazykovými vplyvmi ostrov prechádzal. Fascinovalo ma tiež, s akou samozrejmosťou Malťania fungujú dvojjazyčne, hoci sú angličtina a maltčina celkom odlišné jazyky. Je to, samozrejme, dané poslednou nadvládou Veľkej Británie, spod ktorej sa ostrov vymanil až v 60-rokoch minulého storočia.
U niektorých kolegov som zaregistrovala sťažnosti na ubytovanie v priestoroch školiaceho centra, ktoré nazvali „ubytovaním pre študentov“ a počula som výhrady voči nefunkčnému internetu na izbe. Ja som však tento problém nemala, lebo som sa rozhodla pre ubytovanie v hoteli, ktorý bol od školy vzdialený len pár minút chôdze. Stál síce podstatne viac peňazí (čo je dané už samotnou turisticky atraktívnou lokalitou St. Julian’s), ale ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. Jedna z učiteliek v našom kurze bola zase ubytovaná v súkromí a komunikáciu s miestnou rodinou si veľmi pochvaľovala. Dozvedela sa od nich veľa o krajine a navštívila množstvo zaujímavých miest na základe rád, ktoré od nich dostala. Preto by som odporúčala aj takúto možnosť.
Takisto som kvitovala kultúrny program, ktorý škola ponúkla. Napriek tomu, že som pri cestovaní zvyknutá pohybovať sa samostatne a neobľubujem organizované sprevádzanie, bola som rada, že som sa programu zúčastnila a využila tak krátky čas strávený na Malte naplno.

EÚ